03623121919 dan 5692

Türkçe Yeterlilik Sınav Soru Örneği

25.08.2020

OMÜ-TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI ÖRNEK SORULARI
Ad-Soyad:                                                                Sınıf:

OKUMA-ANLAMA

BAKIŞ AÇISI

“Savaş sırasında” diye anlatmaya başladı. Eşim New Meksika’daki Mojave Çölü yakınlarındaki Ordu Eğitim Kamplarında ………………….(1) Eşime yakın olayım ………..(2) ben de oraya gittim. O yerden nefret ediyordum. Hiç ………………(3). Hiç bu kadar mutsuz olmamıştım. Kocam, bir ………….. …………..(4) Mojave Çölü’ndeydi. Sıcak, …………….  ……………..(5) fazlaydı. İngilizce bilmeyen Meksikalılar ve yerlilerden başka konuşabilecek kimse yoktu. Rüzgâr hiç durmadan esiyor ……………(6) yediğim bütün yemek, soluduğum hava hep kumla doluyordu. O kadar kötü oldum, kendime o kadar acıdım …………….(7) sonunda anne ve babama mektup yazdım. Dayanamayacağımı ve eve döneceğimi bildirdim. ……………..(8) bu hayata bir dakika daha dayanamayacağımı, burada olmaktansa hapishanede olmayı tercih ettiğimi söyledim. Babam, mektubuma iki satırla cevap verdi. Hâlâ kulaklarımda çınlayan bu iki satır, bütün hayatımı değiştirdi:
İki adam hapishane parmaklıklarından dışarı baktılar:
Bir tanesi çamuru gördü, öteki ise yıldızları.
Bu iki satırı tekrar tekrar okudum. Kendimden ……………………(9). Şimdiki durumumun iyi olan taraflarını bulmaya karar verdim: Yıldızlara ……………….(10). Yerli halkla dostluk kurdum ve onların reaksiyonlarına …………………..(11). …………….  …………..(12) dokumalar ve çömleklere ilgi gösterdiğim zaman, turistlere satmayı ………………..  …………………(13) en kıymetli eserlerini bana hediye ettiler. Kaktüslerin hayranlık verici şekillerini, Erguvan ağaçlarını …………..  ……………..(14). Kır köpekleri denilen hayvanlar hakkında bilgi sahibi oldum, çöldeki güneşin batışını seyrettim ve çöl yüzeyi milyonlarca sene evvel okyanusken orada oluşmuş olan deniz kabuklarını aradım. Bu şaşılacak değişikliğin sonu ne oldu? …………….(15) Mojave Çölü değişmemişti. Yerliler de değişmemişti. Fakat ben değişmiştim. Düşünce ve tarzımı, bakış açımı değiştirmiştim. Böyle yaparak, en kötü tecrübeyi, hayatımın en heyecanlı macerası haline getirmiştim. Keşfetmiş olduğum bu yeni dünya bana zevk ve heyecan vermişti. O kadar heyecanlanmıştım ki bunun hakkında bir kitap yazdım: “Parlak Siperler” adı altında yayınlanan bir roman. Kendi yaptığım hapishaneden dışarıya bakmış ve yıldızları bulmuştum. Bu yaşadıklarım ……………(16) yıllar sonra bile hala bu konuyu ………………….  …………………(17). ………………..(18) bu hayat tecrübem……………………………. (19) hayata pozitif bakmayı öğrendim.

 1. Metne göre uygun seçeneği işaretleyiniz. (40 puan)

1.a. bulundurulmuş          b. Bulunduruluyordu        c.Bulunmuşmuş           d. Bulunsaymış
2.a. sayesinde                   b. Yüzünden                     c. Fakat                         d. Diye
3.a. sevmiyorum               b. sevmiyordum                c. sevmeyeceğim         d. seviyordum
4.a.çatışmadan dolayı      b. Çatışma diye                c. Çatışma sayesinde    d. Çatışma ki
5.a.dayanılacak kadar      b.Dayanılmayacak  kadar c. Dayanılacak gibi             d.dayanılmayacak gibi
6.a. nedir ki                      b. İllaki                              c. Öyle ki                     d. Tut ki
7.a. ki                               b. Çünkü                            c. Zira                          d. Aksine
8.a. aksi halde                  b. Çünkü                            c. Aksine                     d. Açıkçası
9.a. utanacaktım               b. Utanmıştım                    c. Utanırdım                d. Utansaydım
10.a. bakmışım                 b. Bakacak                         c. Bakacaktım              d. Bakarmışım
11.a.şaşadurdum              b. Şaşakaldım                    c. Şaşıverdi                  d. Şaşayazdım
12.a. yapmış olan             b. Yapacak olan                 c. Yapmış oldukları  d.Yapacak oldukları
13.a. reddetmekte oldukları  b. Reddetmekte olan     c. Reddedecek olan d. Reddetmiş olan
14. inceleyecektim           b. İnceleyeyazdım             c. İnceleyegeldim d. İnceleyip durdum
15.a. nitekim                   b. Demek ki                       c. Çünkü                      d. Nasıl ki
16.a. yüzünden                b.  Diye                              c. Nedeniyle                d. Zira
17.a. konuşmuş oldum    b. Konuşuyor olmuşum     c. Konuşacak oldum  d. Konuşuyor olacağım
18.a. kaldı ki                   b. Diyelim ki                      c. Nedir ki                    d. Nasıl ki
19.a. yüzünden                b. Ki                                  c. Sayesinde                 d. Diye

2. Metinde aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. (35 Puan)

1. Yazar, New Meksika’daki Mojave Çölü’nü neden sevmiyordu?

2. Çölde mutsuz yaşayan yazarın hayatını değiştiren nedir?

3. Yazarın babası mektubundaki sözleriyle yazara ne anlatmak istemiştir?

4. Babasının mektubunu okuduktan sonra yazarın hayatında nasıl değişiklikler olmuştur?

5. Sizce yazar, “Kendi yaptığım hapishaneden dışarıya bakmış ve yıldızları bulmuştum.” sözüyle ne anlatmak istemiştir?

3. Metne göre aşağıdaki cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (25 Puan)
1. Yazarın eşi bir askerdir. (     )
2. Mojave Çölü’ndeki Meksikalılar İngilizce biliyorlardı. (     )
3. Yerli halk dokumalarını ve çömleklerini turistlere hediye ettiler. (     )
4. Mojave Çölü değişmemişti ama yazar değişmişti. (      )
5. Yazarın keşfettiği yeni dünya onu mutlu etmişti.(      )

OMU TÜRKÇE   DİNLEME SORULARI

Dinleme 1
1. Metne göre aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.
1.)  Yazar, 1888’de İstanbul’da vefat etmiştir. (   )
2.)  Yazar, yazı hayatına gazetelerde çeviri yaparak başlamıştır.(  )
3.) Yazar, Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik’te geçen sürgün yıllarında “Gurbet Hikâyeleri”ni yazmıştır.  (  )
4.) Yazar Memleket Hikâyelerinde fabrika, patron, işçi konularını yazmıştır. (  )
5.) Hasan ve eskici İstanbul’da tanışır. (  )

            2. Aşağıdaki boşlukları metne uygun olarak doldurunuz.
1.) Refik Halit 1922’de ………………….   ayrılmak zorunda kalmıştır.
2.) Refik Halit Karay, yurdundan …………. yıl ayrılmak zorunda kaldığı dönemde vatan hasreti çekmiştir.
3.) Hasan, İstanbul’da yaşarken anne ve babasını kaybetmiş, hiç yakın …………. kalmamıştır.
4.) Bir gün halasının evine ayakkabıları tamir etmek için bir ………….. gelir.
5.) Eskici, ayakkabıları tamir ………  …………. Hasanla birlikte Türkçe konuşur.

1.METİN: Refik Halit Karay
Türk edebiyatında öykü denilince akla ilk gelen adlardan birisi de kuşkusuz ki Refik Halit Karay’dır. Refik Halit, 1888’de İstanbul’da doğmuştur. 1965 yılında yine İstanbul’da vefat etmiştir.
Refik Halit, kırka yakın kitabıyla edebiyatımızın en çok yazan yazarlarından birisidir. Yazı hayatına gazetelerde çeviri yaparak başlamıştır. Bu yazıları yüzünden 1913’te sürgün cezası almıştır. Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik’te geçen sürgün yıllarında 17 hikâyeden oluşan “Memleket Hikayeleri”ni yazmıştır. Sürgün sonrası İstanbul’a dönmüş ve Robert Koleji’nde öğretmen olmuştur. Refik Halit 1922’de Türkiye’den ayrılmak zorunda kalmış ve 16 yıl Beyrut ve Halep’te yaşamıştır. Bu yurtdışı sürgünlerinde ise “Gurbet Hikâyeleri”ni yazmıştır. 1938’de Türkiye’ye döndükten sonra genellikle roman yazmıştır.  Romanları da halk tarafından çok sevilmiştir.
Refik Halit Karay “Memleket Hikâyeleri” adlı eserde Anadolu insanını yakından incelenmiştir. Bu hikâyeler Anadolu’nun tüm gerçeğini ve iç dünyasını tanıtan gerçek hikâyelerdir. Bugün bile hala çok okunmaktadır. Bu öykülerde içiniz hüzünlenir. Birisini okuduktan sonra ikincisine geçemezsiniz. Hikâyelerdeki acıyı sanki yazarla birlikte yaşarsınız. Yazarımız bu hikâyelerinde zamanına kadar Anadolu insanı ile ilgili hiç yazılmamış olan fabrika, patron ve işçi ilişkileri gibi konuları yazmıştır.
Daha sonra Refik Halit Karay, yurdundan 16 yıl ayrılmak zorunda kaldığı dönemde vatan hasreti çekmiştir. Bu durum Refik Halit’i daha büyük bir yazar yapmıştır. Vatanından uzakta “Gurbet Hikayeleri” adlı eseri yazmıştır. Refik Halit Karay’ın “Gurbet Hikâyeleri” adlı eserindeki en güzel hikâyelerinden biri, belki de en güzeli “Eskici” hikâyesidir. Bu hikâye kısaca şöyledir:
“Hasan adında küçük bir çocuk vardır. İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul’da yaşarken anne ve babasını kaybetmiş, hiç yakın akrabası kalmamıştır. Komşuları Hasan’ı Filistin’de yaşayan halasının yanına göndermeye karar vermişlerdir. Hasanı vapura bindirip Filistin’e göndermişlerdir. Halasının yanına giden Hasan, oradaki halkın dilini anlayamaz. Bu nedenle hiç kimseyle konuşmaz. Bir gün halasının evine ayakkabıları tamir etmek için bir eskici gelir. Hasan eskicinin karşısına oturarak onu seyreder.  Hasan, Türkçe konuşmaya başlar. Eskici bu duruma çok şaşırır ve mutlu olur. Çünkü eskici de İstanbul’dan Filistin’e gelmiştir. O da Hasan gibi memleketini özlemektedir. Eskici, ayakkabıları tamir edene kadar Hasanla birlikte Türkçe konuşur.”   Hikâye bu şekilde devam eder.
DİNLEME 2
1. Doğru seçeneği işaretleyiniz.

 1. Dinlediğiniz metne göre bir insanın kişiliği ne zaman oluşmaktadır?

a.Çocukluk döneminde
b.Ergenlik döneminde
c.Yetişkinlik döneminde
d.Olgunluk döneminde

 1. Dinlediğiniz metne göre çocuklara okuma alışkanlığını kimler kazandırır?

a.Aile ve öğretmen
b.Aile ve arkadaşlar
c.Öğretmen ve arkadaşlar
d.Çevredeki insanlar

 1. Ailelerin, çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırmaları için aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
 1. Her gün bir kitap almalılar.
 2. Kitap okuma listesi çıkarmalılar.

c.Kitap okuyarak çocuklara örnek olmalılar.

 1. Çocuk bir kitap okuduğunda onu ödüllendirmeliler.
 1. Dinlediğiniz metne göre çocuğun okuyacağı kitap nasıl olmalı?

a.Ailenin seçtiği bir kitap olmalı
b.Çocuğun ilgi alanına uygun bir kitap olmalı
c.Öğretmenin ödev verdiği bir kitap olmalı
d.Popüler bir kitap olmalı

 1.  Öğretmenlerin, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

a.Çocukları kütüphaneye götürmeli
b.Çocuklar ile kitapçılara gitmeli
c.Okunan kitaplar hakkında sohbet etmeli
d.Aile ile düzenli bir şekilde görüşmeli

2. Metne göre aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazalım.

 1. Annenin veya babanın okuma alışkanlıkları çocuğun okuma alışkanlığını etkiler. (     )
 2. Kitap okuma alışkanlığı her dönemde kazanılabilir. (      )
 3. Aileler, çocukların kitap okumayı sevmesi için onlara kitap hediye etmelidir. (      )
 4. Çocuklar aileleriyle beraber kütüphanede zaman geçirmelidir. (      )
 5. Çocuğa ilk olarak öğretmenler okuma alışkanlığını kazandırır. (     )

2.METİN: MÜZİK ve KİŞİLİK

İnsanların dinlediği müziğe göre kişiliklerinin belirlenebileceği üzerine yapılan yorumları duymuşsunuzdur. Acaba bu yorumlar gerçek midir? Dinlediğiniz müziklere bakan insanlar hakkınızda bilgi sahibi olabilir mi? Müzik ve kişilik hakkında yapılan tüm tartışmaların ötesinde psikolojik olarak ne düşünüldüğüne bakalım.

Psikolog Yasin RENK ve Esra KIR dinlediğimiz müziğin kişiliğimizi yansıttığını söylüyorlar. Bu konuda yaptıkları araştırmalarda sıklıkla gözlemledikleri bazı sonuçlara ulaşmışlar. Onlara göre sadece dinlenen müzik türüne bakılarak kişilik tahmin edilebilir.

Bir araştırmada katılımcılara en sevdikleri 10 müzik dinletilmiş, bu listeye göre tahminler yapmaları istenmiş. Soruların sorulduğu kişiler katılımcıların yardımseverlik, duygusallık ve yaratıcılık gibi kişilik özelliklerini doğru tahmin etmişler. Bu araştırma sonucu bize, müziğin bazı kişilik özelliklerini belirleyebileceğini gösteriyor.

Pop müzik ve kişilik
Pop müzikten hoşlanır mısınız? Dinlediğiniz müzik genellikle o dönemin en popüler şarkıları mı? Tercihiniz bu ise sizin iyi niyetli ve dürüst olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu araştırmaya göre pop müzikseverler yüksek özgüvene sahip, çalışkan kişilerdir. Aynı zamanda endişeli ve daha az yaratıcıdırlar.

Rap ve hiphop ile kişilik
Rap ve hiphop söyleyen kişilerin belli bir imajı var: Bol pantolonlar giyerler ve eleştirel tavırları vardır. Bu müziği sevenler daha sinirli ve sert yapılıdırlar. Rap sevenler yüksek özgüven sahibi ve genellikle de kibirlidirler.

Rock ve metal ile kişilik
Araştırmacılara göre bu tür müzikten hoşlananlar genellikle yaratıcı ve utangaç yapılıdır. Duygusal sorunları vardır. Özgüvenleri de zayıftır.

Klasik müzik ve kişilik
Klasik müzik dinleyenler çoğunlukla anlayışlı ve neşeli kişilerdir. Genellikle kendilerine saygıları olumlu yöndedir. Kendileriyle barışık kişilerdir.

Jazz ile kişilik
Bu tür müzikten hoşlanan bireylerin özellikle zeki olduklarına dair sonuçlar elde edilmiş. Yüksek özgüven sahibi ve yaratıcı kişiler jazz dinlemekten hoşlanıyor.

YAZMA SINAVI:

1.  Eğitimde ailenin mi yoksa okulun mu rolü önemlidir? Aşağıdaki sözleri de   dikkate alarak bir kompozisyon yazınız.
* Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir.
* Okul eğitimin evidir, bizim yuvamızdır.
* Öğretmen mum gibidir, kendi tükenerek başkasına ışık verir.
2.   Aşağıdaki masalı tamamlayız.
Bir varmış, bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde bir Keloğlan varmış. İhtiyar ve yoksul annesi, bu biricik oğlunu “Kel oğlum, keleş oğlum!” diye severmiş. Günlerden bir gün Keloğlan annesinden izin alıp balık tutmaya gitmiş. Belki birkaç balık yakalarsam anacığımla pişirir, yeriz. Aç karnımızı doyururuz.” diye düşünüyormuş………

Konuşma Soruları

 1. Günümüzde insanlar zamanın kendilerine yetmediğinden şikâyet ediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
 2. Zamanı kontrol etmek ve yönlendirmek mümkün mü? Evet/Hayır Nasıl?

Karşılıklı Konuşma Soruları

 1. 1.Kişi: Arkadaşınızla sinemaya gitmek için sözleştiniz. Buluşma yerine gittiniz ve çok uzun süre beklemenize rağmen arkadaşınız gelmedi.  Ve siz çok sinirlendiniz.
 2. : Arkadaşınızla sözleştiniz ve çeşitli sebeplerden dolayı geç kaldınız. Arkadaşınız çok sinirlendi. Onu sakinleştirip gönlünü almaya çalışınız.