EĞİTİM - ÖĞRETİM

Öğretim Yöntemi

OMÜ-TÜRKÇE’de uygulanan öğretim yöntemi dört dil becerisinin kazandırılmasına ve geliştirilmesine yöneliktir. Öğrencilerin dil seviyeleri tespit edildikten sonra, Anlama (dinleme-okuma), Konuşma (karşılıklı konuşma-sözlü anlatım), Yazma (yazılı anlatım) ve Dil Bilgisi derslerinden oluşan bir program uygulanır.