Tarihçe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 3 Nisan 2013 tarihli resmi gazetenin yayımlanmasıyla birlikte kurulmuş ve 30 Eylül 2013 tarihinde öğrenci kabul ederek eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.