İyileştirme Yöntemleri

 •  
 • Ekip olma bilinciyle çalışmak
 • Sorumlulukları ve kazanımları adil şekilde paylaşmak
 • Şeffaf ve hesap verilebilir olmak
 • Kurumun zayıf ve güçlü yönlerini sürekli denetleme ve iyileştirme çabasında bulunmak
 • Eğitimde olan gelişmeleri, eğitim uygulamalarımızda tatbik etmek
 • Katı ve değişmez olmak yerine esnek ve yenilikçi modeli benimsemek
 • Ders materyalleri konusunda sürekli araştırma-geliştirme faaliyetleri içerisinde bulunmak
 • Benzer kurumlarla rekabet edebilmek için sürekli yenilik ve tanıtım faaliyetleri içerisinde olmak
 • Çalışanların ve öğrencilerin kurumsal aidiyet duygularının gelişmesi için tedbirler almak
 • Kullanılan bilgi ve dokümanları güvenli bir şekilde saklamak, gerektiğinde onlara başvurmak
 • Ulusal ve uluslararası paydaş kuruluşlarla iletişim ve etkileşim halinde olmak