Stratejik Hedefler

Bu merkezde kurulan sosyal ilişkilerle öğrencilerimizin farklı ülkelerden gelerek Türkçe öğrenen arkadaşlarıyla kültürlerarası diyaloğu geliştirmeleri, bu arkadaşlık ilişkileri ile o ülkelere giderek aynı zamanda mesleki bilgi birikimlerini, girişimcilik duygularını ve özgüvenlerini arttırmalarını hedeflenmektedir. Bu surette dünya barışına katkı sunmak en önemli hedefimizdir.