Stratejilerimiz

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak faaliyete başladığımız günden itibaren üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmiş, uluslararası öğrencilere en iyi şekilde Türkçe öğreterek Türkçeyi bölgesel ve küresel bir güç haline getirme gayreti içerisinde olmuştur. Aynı zamanda eğitim alt yapısına yatırım yaparak sağlıklı büyümeyi ve kaliteli hizmeti kendine görev kabul etmiştir.