03623121919 dan 5692

İyileştirme Yöntemleri

Anasayfa » Kurumsal » İyileştirme Yöntemleri

Ekip olma bilinciyle çalışmak
Sorumlulukları ve kazanımları adil şekilde paylaşmak
Şeffaf ve hesap verilebilir olmak
Kurumun zayıf ve güçlü yönlerini sürekli denetleme ve iyileştirme çabasında bulunmak
Eğitimde olan gelişmeleri, eğitim uygulamalarımızda tatbik etmek
Katı ve değişmez olmak yerine esnek ve yenilikçi modeli benimsemek
Ders materyalleri konusunda sürekli araştırma-geliştirme faaliyetleri içerisinde bulunmak
Benzer kurumlarla rekabet edebilmek için sürekli yenilik ve tanıtım faaliyetleri içerisinde olmak
Çalışanların ve öğrencilerin kurumsal aidiyet duygularının gelişmesi için tedbirler almak
Kullanılan bilgi ve dokümanları güvenli bir şekilde saklamak, gerektiğinde onlara başvurmak
Ulusal ve uluslararası paydaş kuruluşlarla iletişim ve etkileşim halinde olmak